Αρχική Σελίδα

Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους τομείς, τις ειδικότητες και τις δράσεις του 4ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά……

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν σαν αυτοτελείς σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια),  και τα Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) της περιοχής τους. Το 4ο Ε.Κ. Πειραιά υποστηρίζει τα εργαστηριακά μαθήματα   των: ΕΠΑΛ Αγ.Ι.Ρέντη και Νίκαιας.

 • ΕΠΑ.Λ. Νίκαιας,   σε εργαστήρια που βρίσκονται σε ενιαίους χώρους με την σχολική μονάδα στον δήμο Νίκαιας
  Κατά το σχολικό έτος 2020-21 στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν στη Β΄ τάξη οι τομείς:

  1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  2. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  4. Τομέας Μηχανολογίας

 

 • ΕΠΑ.Λ. Αγ.Ι. Ρέντη σε εργαστήρια που βρίσκονται σε ξεχωριστό κτίριο στο δήμο Αγ.Ι. Ρέντη.
  Κατά το σχολικό έτος 2020-21 στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν στη Β΄ τάξη οι τομείς:

  1. Τομέας Πληροφορικής
  2. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  3. Τομέας Υγείας Πρόνοιας
  4. Τομέας Μηχανολογίας