Τομέας μηχανολογίας.

Οι ειδικότητες που μπορεί να ακολουθήσει ο μαθητής στην Γ΄τάξη, αν στην Β΄τάξη έχει παρακολουθήσει τον τομέα μηχανολογίας , είναι:1. Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών2. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

3. Τεχνικός οχημάτων

4. Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα του τεχνικού οχημάτων.