Μαθήματα Α΄τάξη

Α Λυκείου

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 22 ωρών με 10 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 13 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες την εβδομάδα)

 • Νέα Ελληνικά (4 ώρες)
 • Μαθηματικά (4 ώρες) : Άλγεβρα (3 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)
 • Ξένη Γλώσσα (2 ώρες) : Αγγλικά
 • Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 2 ώρες) : Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία
 • Φυσική (2 ώρες)
 • Χημεία (1 ώρες)
 • Βιολογία (1 ώρες)
 • Θρησκευτικά (1 ώρα)
 • Φυσική αγωγή (2 ώρες)
 • Ιστορία (1 ώρα)
 • Πληροφορική (2 ώρες)

β) Μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες την εβδομάδα)

 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 • Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία  (2 ώρες)
 • Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες)

γ) Μαθήματα Επιλογής (6 ώρες την εβδομάδα – επιλογή 3 από τα 5 μαθήματα)

 • Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες)
 • Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (2 ώρες)
 • Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
 • Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2 ώρες)
 • Αγωγή Υγείας (2 ώρες)