Τομέας Διοίκησης & οικονομίας.

Οι ειδικότητες που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής στην Γ΄τάξη αν ακολουθήσει τον τομέα διοίκησης και οικονομίας της Β΄τάξης, είναι:1. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

2. Υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων

3. Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμησης

4. Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού

 Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα των υπαλλήλων δοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών.