Τεχνικός ηλεκτρονικών & υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων & τηλεπικοινωνιών.