Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

                                    Γ΄  ΤΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΠΑ.Λ.                                        
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός  Η/Υ  και  Δικτύων  Η/Υ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
1  Προγραμματισμός Υπολογιστών
2  Δίκτυα Υπολογιστών
3  Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4  Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5  Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6  Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7  Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8  Τεχνική Υποστήριξη  Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών
 Υποδομών