Ειδικότητα υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
5. Γεωγραφία Τουρισμού
6. Εφαρμογές στον Τουρισμό
7. Αγγλικά Ειδικότητας
8. Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο