Τεχνικός ηλεκτρονικών & υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων & τηλεπικοινωνιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6. Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 3Θ+2Ε
7. Ρομποτική
8. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο