Τεχνικός θερμικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων & τεχνολογίας πετρελαίου & φυσικού αερίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3.  Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
4.  Ύδρευση – Αποχέτευση 1Θ+3Ε
5.  Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε
6.  Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο