Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Γ΄  ΤΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΠΑ.Λ.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
1  Προγραμματισμός Υπολογιστών
2  Δίκτυα Υπολογιστών
3  Προγραμματισμός Υπολογιστών  (Εργαστήριο)
4  Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5  Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο
Διαδίκτυο
7  Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών