Εγγραφές

Εγκύκλιος ηλεκτρονικών εγγραφών σχολικού έτους 2022-2023. Πατήστε εδώ.


Επιστολή προς γονείς και κηδεμόνες ηλεκτρονικών εγγραφών σχολικού έτους 2022-2023. Πατήστε εδώ.


Υπεύθυνη δήλωση γονέων και κηδεμόνων ηλεκτρονικών εγγραφών σχολικού έτους 2022-2023. Πατήστε εδώ.


Χρόνος ΕγγραφήςΟι αιτήσεις εγγραφών γίνονται ηλεκτρονικά κατόπιν ανακοίνωσης του υπουργείου παιδείας κατά το μήνα Ιούνιο. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να πραγματοποιηθούν το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, στα τμήματα που δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, αυτή μπορεί να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Ε.Ε. Πειραιά.Προϋποθέσεις ΕγγραφήςΣτην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικού Γ’ τάξης εξαταξίου Γυμνασίου
 • Μαθητές παρελθόντων ετών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΛ
 • Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Α’ κύκλου ΤΕΕ
 • Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης των ΤΕΣ
 • Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ
 • Μαθητές της Δ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
 • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ

Στην Β’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Όσοι προάγονται από την Α’ τάξη ΕΠΑΛ
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα, από αυτήν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

Στην Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Όσοι προάγονται από την Β’ τάξη ΕΠΑΛ
 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εγγραφής που συμπληρώνεται στο Σχολείο
 • Πρωτότυπο Απολτήριο Γυμνασίου ή Ενδεικτικό της Γ΄τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί τυπικό προσόν όπως ανεφέρθη παραπάνω στις προϋποθέσεις εγγραφήςή πιστοποιητικό της σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή, από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε.
 • Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή
 • Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή από τον δήμο ή την κοινότητα στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας του φοιτητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
 • Τρείς Φωτογραφίες