Ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+10Ε
4. Στοιχεία Παθολογίας
5. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου 1Θ+1Ε
6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο