Τομέας ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής & αυτοματισμού

Οι ειδικότητες που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής στη Γ΄τάξη, αν στην Β΄τάξη έχει παρακολουθήσει τον τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, είναι: 1. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. 2. Τεχνικός αυτοματισμού. 3. Τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών.  Στο σχολείο μας λειτουργούν οι ειδικότητες: Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών.