Ειδικότητα υπαλλήλων διοίκησης & οικονομικών υπηρεσιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
4. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο