Πρόγραμμα 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας Παναγιώτης Γιαννάκης

Ωράριο λειτουργίας διαδικτυακών μαθημάτων

Για να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε το ωράριο λειτουργίας πατήστε εδώ

ΩΡΑΡΙΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Συνολικό Πρόγραμμα μαθημάτων 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 22/11/2021)

Για να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε το αρχείο του συνολικού προγράμματος

πατήστε εδώ για pdf

συνολικο-22-11-21

Πρόγραμμα μαθημάτων 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας ανά τμήμα (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 22/11/2021)

Για να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε το αρχείο του προγράμματος ανά τμήμα πατήστε εδώ

τμηματα-22-11-21

Πρόγραμμα μαθημάτων 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας ανά εκπαιδευτικό (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 22/11/2021)

Για να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε το αρχείο του προγράμματος ανά εκπαιδευτικό πατήστε εδώ

καθηγητες-22-11-21