Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων & δικτύων.

Περιγραφή Επαγγέλματος Ο Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων,εγκαταστάσεων & δικτύων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος μπορεί να αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου έχει ένα τεράστιο φάσμα επαγγελματικών επιλογών και είναι από τις λίγες ειδικότητες που είναι συντεχνιακά κατωχυρωμένη. Που μπορώ να εργαστώ.

 • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.

 • Ελεύθερος επαγγελματίας για επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

 • Ελεύθερος επαγγελματίας για μελέτη κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών αυτοματισμών.

 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.

 • Ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή να ανοίξεις δικό σου κατάστημα.

 • Δημόσιος υπάλληλος σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κλπ).

 • Σε εγκαταστάσεις , συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρικών ανυψωτικών μηχανημάτων.

 • Σε εγκαταστάσεις , συστημάτων συναγερμού, πυρασφάλειας, κυκλωμάτων παρακολούθησης, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. ηλ/γος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).

 • Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων.

 • Συντηρητής καυστήρων.

 • Εγκαταστάτης αερίων καυσίμων.

 • Τεχνουργός ειδικών εφέ ( τηλεοπτικές, κινηματογραφικές παραγωγές ).

 • Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.

 • Τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων.

 • Τεχνίτης βαφής αυτοκινήτων.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Ο απόφοιτος της αντίστοιχης ειδικότητας μπορεί να πάρει τις πιο κάτω άδειες. Α. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία.

 • Α΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού.
 • Γ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης.
 • Δ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων.
 • ΣΤ΄ ειδικότητα :
 • 1) Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών και Υποσταθμών.
 • 2) Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων δικτύων.
 • 3) Ηλεκτροτεχνίτης Υπογείων δικτύων.
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων.
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων.
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων.

Β. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος με προϋπηρεσία.

 • Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία).
 • Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία).
 • Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία).
 • Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία ).

Γ. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, με  εξετάσεις και προϋπηρεσία.

 • Με προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή 450 Ημερομίσθια (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών βοηθού τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος “Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων” ισχύος 25 KW. (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή). Η απαιτούμενη προϋπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί πριν ή και μετά τη λήψη του πτυχίου ΕΠΑΛ και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος της ηλικίας τους.
 • Τεχνίτη αερίων καυσίμων εφόσον έχει πάρει την άδεια του αντίστοιχου βοηθού και έχοντας 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις.
 • Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων για τους κατόχους άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων και έχοντας 4ετή προϋπηρεσία.

Συνέχιση Σπουδών – Επαγγελματική Εξέλιξη. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3. Μέσα από τις Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υποψήφιος μπορείς να συνεχίσει τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.