Μαθήματα τομέα δομικών έργων

 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Τοπογραφία 2Θ+3Ε
3. Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία 3E
4. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο