Σύνδεση στο Webex χωρίς διαθέσιμα MB Data από κινητό

Βοηθητικό βίντεο για την παρακολούθηση των μαθήματων τηλεεκπαίδευσης μέσω webex χωρίς διαθέσιμα ΜΒytes  Data από κινητό τηλέφωνο (smartphone)

————————————————————————————