Τεχνικός δομικών έργων & γεωπληροφορικής

Οι ειδικότητες που μπορεί να ακολουθήσει ο μαθητής στην Γ΄τάξη, αν στην Β΄τάξη έχει παρακολουθήσει τον τομέα δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, είναι:1. Τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής.

 Στο σχολείο μας λειτουργεί αυτή η ειδικότητα.