Ειδικότητα τεχνικού οχημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
3.  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.  Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ+4Ε
5.  Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο