Ειδικότητα τεχνικού θερμικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίας πετρελαίου & φυσικού αερίου.