Έλεγχος εισόδου μαθητή στην σχολική μονάδα (Αφορά το ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ).

Κάντε έλεγχο με βάση την πλατφόρμα edupass αν επιτρέπεται η είσοδο σας στην σχολική μονάδα πατώντας

Στο παρακάτω σύνδεσμο και δίνεται τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή

Ο σύνδεσμος Εδώ…